LOGO / MOTTO

 

Burung Camar Laut melambangkan rejimen ini sebagai penghantar utusan dan bumi memberi pengertian komunikasi ke seluruh dunia. Bulatan yang tertera dengan perkataanRejimen Semboyan Di Raja’ melambangkan jasa dan kecemerlangan hingga di anugerahkan gelaran ‘Di Raja’.

Pantas dan Pasti’ merupakan cogan kata yang memberi pengertian akan keberkesanan dan kecekapan rejimen ini untuk menyediakan komunikasi yang diperlukan pada sebilang masa.

Bulatan dan ‘Scroll” yang menjunjung mahkota melambangkan ‘Di Raja’ dan mahkota bucu lima ini adalah mahkota Rejimen Askar Melayu Di Raja yang telah melahirkan rejimen ini.

Berkuatkuasa dengan penukaran lambang termasuk lambang untuk lencana kolarbendera Rejimen Semboyan telah diluluskan pada 06 Jun 1992 sejajar dengan penganugerahan gelaran Di Raja.

 

Motto

Pantas dan Pasti’ merupakan cogan kata yang memberi pengertian akan keberkesanan dan kecekapan rejimen ini untuk menyediakan komunikasi yang diperlukan pada sebilang masa.